O společnosti

Zemědělské družstvo MÍR se sídlem v Ratiboři, okres Vsetín, je nástupcem JZD Ratiboř založeného
v r. 1957 a do dnešní podoby bylo utvářeno postupným slučováním okolních katastrálních území obcí Pržno, Jablůnka nad Bečvou, Ratiboř, Kateřinice, Hošťálková a okrajových částí katastru města Vsetín a obce Rajnochovice.

Katastr družstva se rozkládá v západní části okresu Vsetín při hranicích s okresy Zlín a Kroměříž. Půda je zde s výjimkou údolí potoka Ratibořky a řeky Bečvy neúrodná, jílovitá, promísená pískem a kamením. Oblast je zařazena z hlediska obhospodařování půdy mezi horské a podhorské oblasti.

Hlavním výrobním odvětvím je živočišná výroba – chov skotu a výroba surového kravského mléka a rostlinná výroba především pro zajištění krmivové základny pro skot, zejména sklizením pícnin, kdy 2/3 z celkové výměry jsou louky a pastviny, dále sklizením kukuřice na siláž, v malé míře též obilovin a trav na semeno.

Dále ZD provozuje ve vlastní režii vnitrostátní a mezinárodní kamionovou dopravu a pilu, kde pořežeme
i z Vašeho dřeva vše do délky 14 m a průměru kulatiny až 62 cm