Rostlinná výroba

rostlinna1 Zaměřením družstva je chov skotu, především produkce mléka. Tomuto záměru je plně podřízena rostlinná výroba, která zabezpečuje krmivovou základnu pro živočišnou výrobu, přibližně pro 1700 kusů skotu všech kategorií.

 

 

rostlinna2 Mezi hlavní úkoly rostlinné výroby je podle potřeby využívat co nejlépe veškerou půdu pro vypěstování co nejvíce rostlinných produktů. Toho se snažíme dosáhnout pravidelným hnojením statkovými hnojivy, pěstováním biopásů, střídáním plodin, pěstováním luskovinoobilných směsek apod. Potřeby rostlinné a živočišné výroby jsou zabezpečovány službami vlastní mechanizace a opravárenstvím.