Vnitřní oznamovací systém

Zemědělské družstvo Mír se sídlem v Ratiboři, dále „Družstvo“

a) s ohledem na zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZOO“ nebo „zákon o ochraně oznamovatelů“), tzv. Whistleblowing, který uvádí především podmínky podávání a posuzování oznámení o možném protiprávním jednání, a podmínky poskytování ochrany fyzickým osobám, které oznámení učinily, a

b) s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „GDPR“), které stanoví zejména pravidla týkající se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů,

zavedlo Vnitřní oznamovací systém Družstva.

Družstvo určilo následující příslušnou osobou k výkonu činnosti příslušné osoby dle zákona o ochraně oznamovatelů: Bc. Pavlína Nedomová (dále „Příslušná osoba“).
- Příslušná osoba v rámci vnitřního oznamovacího systému Družstva přijímá a vyřizuje Oznámení.
- Družstvo umožňuje podání Oznámení písemně, ústně i osobně, a to takto:

· Telefonicky – kontaktování Příslušné osoby: +420 603 922 073.
· E-mailem – kontaktování Příslušné osoby: pozemky@zdmirratibor.cz.
· Poštou na doručovací adresu: Ratiboř 500, 756 21, a to s uvedením informace „K rukám Příslušné osoby“.
· Vyplněním podrobného kontaktního formuláře (viz tlačítka ke stažení PDF/DOC níže) a zasláním Příslušné osobě na e-mail či poštou.
· Osobně v úředních hodinách v kanceláři Příslušné osoby: Ratiboř 500, 756 21, 1. patro, dveře č. 103.

Úřední hodiny Příslušné osoby pro osobní jednání:
Po–Pá 8:30–13:00, nebo dle předchozí domluvy.

© 2024 ZD MÍR Ratiboř | Použití obsahu bez souhlasu autora zakázáno.